Om Skolmatskommissionen

Det här är vårt uppdrag:

  1. Undersöka om måltiderna i skolan bör täcka en större andel av energi- och näringsintaget än Livsmedelsverkets rekommendation. 
  2. Undersöka hur mycket av den rekommenderade energin och näringen som elever i förskola och skola får i sig idag, samt varifrån detta kommer (skolmat, restaurangmat, utrymmesmat…) 
  3. Identifiera möjligheter och utmaningar med daglig och skattefinansierade skolmåltider – utöver skollunch – i alla skolor i Sverige 
  4. Identifiera ett eventuellt behov av en skolmatspeng samt 
  5. Undersöka om riktlinjer för mat i skola och förskola är tillräckligt tydlig för att kostchefer ska kunna möta dem utifrån ett samhällsekonomiskt och folkhälsomässigt perspektiv på kort och lång sikt. 

Här kan du läsa Skolmatskommissionens fullständiga direktiv: