Rapport och lansering

Nu närmar vi oss! Skolmatskommissionens arbete är i sin slutspurt och vi är snart i mål. Rapporten har lämnats in för att få en fin layout och datum är spikat för lanseringen. Den 11 mars lanserar Skolmatskommissionen sin slutrapport med resultaten av den genomlysning av skolmatsfrågan som vi har gjort under 2023. I slutrapporten presenteras …

Ökade kostnader får konsekvenser för skolmaten

Åtta av tio kostchefer menar att de ökade kostnaderna hindrar dem från att hålla den kvalitet på maten som de önskar. Kött, fisk och mjölk ska inte ses som klimatbovar, utan som viktiga källor till näring – alltså livsmedel som har en given plats i skolmaten, för att säkerställa att barn och unga får i …

Så svarar kostcheferna

Som du kunnat läsa i tidigare inlägg så presenterades LRF Mjölks Kostchefs-undersökning förra veckan. I undersökningen har kostchefer från hela landet besvarat frågor om skolmaten. Den visar att svenska råvaror och mjölk står högt i kurs men att pengarna inte räcker. Majoriteten tvingas till neddragningar, vilket man befarar kommer att drabba (och redan nu har …

SMK debatterar i Dagens samhälle

Idag presenterades LRF Mjölks kostchefsundersökning. Vi fick ta del av resultaten i förväg, och har skrivit en debattartikel som idag publiceras i Dagens samhälle. Du kan läsa den här. Våra huvudpunkter är: Kommunernas besparingar har nu gått så långt att man riskerar att bryta mot de lagar som finns för att säkerställa förutsättningarna för ungas …

Gott nytt år!

Nu är vi igång igen, och jobbar vidare med Skolmatskommissionens rapport. Parallellt med våra aktiviteter sker ett arbete hos LRF mjölk, med anknytning till skolmat och andra offentliga måltider. De har sammanställt och analyserat svaren från höstens kostchefsundersökning, som kommer att presenteras imorgon, torsdagen den 11 januari. Här kan du läsa mer om webbinariet och …

Ökade öppettider i matsalen – succé på flera plan

Minskat matsvinn, färre huvudvärkstabletter och bättre relationer är några av de effekter som märks på Mariebergssskolan i Karlstad sedan de började med konceptet ”Mat hela dagen”. I tidningen Skolledaren skrev man tidigare i höstas om satsningen, som vi nog får säga har blivit viral. Det är fantastiskt roligt att se att goda initiativ sprider sig …

Stadsmissionen nytillskott i SMK

Frida Ålander är utvecklingsledare inom Stockholms Stadsmissions verksamhetsområde Mötesplatser, som är öppna sociala verksamheter för personer som lever i socioekonomisk utsatthet. Från och med december representerar hon Stockholms Stadsmission i Skolmatskommissionen. Såhärsäger Frida i ett nyhetsbrev som skickades igår från LRF mjölk. Berätta lite om varför du och din organisation har valt att engagera er …