Skolmat på agendan i COP28

I FN:s globala mål är mat ett genomgående tema. Med det i åtanke är det kanske inte så konstigt att skolmat finns på agendan för FN:s klimattoppmöte COP28 i Dubai, som nu är inne på finalen – men vi tycker ändå att det är väldigt bra och roligt att skolmat lyfts i detta sammanhang.

Det internationella initiativet School Meals Coalition, dit 94 länder anslutit sig, har som gemensam målsättning inför år 2030 att alla barn ska få hälsosam och näringsrik mat i skolan. Inför COP28 fick koalitionen i uppdrag att ta fram en rapport på tema skolmat. Den har fått titeln Planet friendly school meal white paper och visar hur skolmåltider kan bidra till att skapa ett livsmedelssystem anpassat för vår nutid, alltså hur den internationella skolmåltidens inverkar på ett hållbart livsmedelssystem.

Svenska RISE har bidragit stort till rapporten. De skriver bland annat:

”Sedan tidigare är det känt att skolmåltider skapar goda förutsättningar för jämlik hälsa och god utbildning för alla individer.”  

”Det samlade budskapet från är att investeringar i skolmåltiden ger en betydande avkastning i form av friskare, bättre utbildade och mer handlingskraftiga individer som positivt bidrar till samhällets övergripande utveckling.”  

I blogginlägget hos RISE finns mer att läsa och länkar till rapporten och till School meals Coalition. Budskapet är i korthet att:

Skolmåltiden spelar  en central roll för den globala och långsiktiga folkhälsan, samt miljö- och klimatpåverkan.  

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *