Stadsmissionen nytillskott i SMK

Frida Ålander är utvecklingsledare inom Stockholms Stadsmissions verksamhetsområde Mötesplatser, som är öppna sociala verksamheter för personer som lever i socioekonomisk utsatthet. Från och med december representerar hon Stockholms Stadsmission i Skolmatskommissionen. Såhär
säger Frida i ett nyhetsbrev som skickades igår från LRF mjölk.

Berätta lite om varför du och din organisation har valt att engagera er i Skolmatskommissionen.
– Jag skulle säga att vi är en röstbärare för människor som lever i utsatta situationer – för barn och familjer som inte får sina basbehov tillgodosedda. Jag tror att vi kan bidra med ett viktigt perspektiv eftersom vi möter människor som har det väldigt svårt ekonomiskt. Varje år tar dessutom Sveriges stadsmissioner fram Fattigdomsrapporten.

Hur viktig är skolmaten ur ert perspektiv?
– Den är oerhört viktig! För barn som av olika anledningar inte får näringsriktig mat hemma, kan skolmaten vara det enda riktiga målet de får under dagen. Stockholms stadsmission har under året serverat 200 000 måltider i våra sociala verksamheter och vi ser ett ökat behov. Allt fler har inte råd att köpa näringsriktig mat till sina barn. Vår verksamhet vilar på grundtanken att alla människor ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda – mat, bostad, kläder, värme och gemenskap samt utbildning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *