“Food is an important part of a balanced diet”

I veckan lyftes Skolmatskommissionen i en krönika i tidningen Jordbruksaktuellt.
Författaren lyfter bland annat att inramningens och presentationens betydelse, och hur man ska lyckas med att skapa positivt intresse för skolmåltiderna. Vi håller med, och jobbar vidare med att gräva i detta, lyfta goda exempel och samla in kunskap.